اطلاعیه فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی در خصوص تغییرات در سامانه ملی اسکی

فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی در پی تغییرات ایجاد شده در سامانه ملی اسکی اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ،با توجه به تغییرات ایجاد شده در سامانه ملی اسکی و سامانه تمدید عضویت مربیگری در سال 1401 موارد ذیل جهت ارتقا و تسهیل امور در سامانه اعمال گردیده است. لطفا خواهشمند است توجه بفرمایید. 

پس از ورود به صفحه کاربری خود ابتدا اطلاعات هویتی خود را مجددا بررسی و تایید فرمایید. 

همزمان با پرداخت حق عضویت مربیگری ، بلافاصله کارت مربیگری فارسی و انگلیسی و گواهینامه الکترونیکی حاوی QR کد صادر و قابل مشاهده و چاپ خواهد بود. 

کارت مربیگری فیزیکی فارسی و انگلیسی به انضمام بیمه ورزشی توسط فدراسیون اسکی صادر و به آدرس ثبت شده (در اطلاعات هویتی مربی) یا هیات متبوع ارسال خواهد شد. 

  • 09:35
  • 1401/08/14
  • 2220