مسابقات اسکی آلپاین قهرمانی جهان / پایان مسابقه مارپیچ مقدماتی مردان با جایگاه 34 و 36 ملی پوشان ایران

مسابقه مارپیچ مقدماتی مردان رقابتهای قهرمانی جهان با جایگاه 34 و 36 ملی پوشان ایران به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی، در پایان مسابقات مقدماتی مارپیچ کوچک قهرمانی جهان مردان دو ملی پوش ایران در جایگاه های سی و چهارم و سی و پنجم قرار گرفتند.

در پایان مسابقات مقدماتی مارپیچ کوچک مردان بهنام کیاشمشکی با ثبت زمان مجموع یک دقیقه و ۵۱ ثانیه و ٢۵ صدم ثانیه در جایگاه سی و چهارم قرار گرفت و نیما با با ثبت زمان مجموع یک دقیقه و ۵۴ ثانیه و ٢۴ صدم ثانیه در جایگاه سی و ششم ایستاد.

پوریا ساوه شمشکی دیگر ملی پوش ایران موفق به اتمام مانش اول نشد و مرتضی جعفری نیز به دلیل مصدومیت نتوانست در مسابقه شرکت کند.

در پایان مانش اول رقابتهای اسکی آلپاین قهرمانی جهان و در مسابقات مارپیچ کوچک مقدماتی مردان ، بهنام کیاشمشکی با ثبت زمان ۵٩ ثانیه و ۱۶ صدم ثانیه در جایگاه سی و دوم قرار گرفته بود و نیما بها با ثبت زمان ۵۶ ثانیه و ۵۰ صدم ثانیه در جایگاه سی و سوم ایستاده بود.

انتهای پیام

  • 18:31
  • 1399/12/02
  • 5621