رقابتهای مارپیچ بزرگ قهرمانی جهان / کسب عناوین 42 و 43 توسط ملی پوشان ایران

ملی پوشان اسکی آلپاین بانوان ایران عناوین چهل و دوم و چهل و سوم مسابقات مارپیچ کوچک قهرمانی جهان را بدست آوردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی، در پایان رقابتهای اسکی آلپاین قهرمانی جهان در رشته مارپیچ کوچک بانوان ، مرجان کلهر با ثبت زمان مجموع دو دقیقه و ٢۰ ثانیه و ٣۰ صدم ثانیه عنوان چهل و دوم را بدست آورد و فروغ عباسی با ثبت زمان مجموع دو دقیقه و ٢٣ ثانیه و ۴۱ صدم ثانیه عنوان چهل و سوم را بدست آورد.

عاطفه احمدی دیگر ملی پوش ایران موفق به اتمام مانش اول نشد و از دور مسابقات کنار رفت و صدف ساوه شمشکی نیز به دلیل مصدومیت نتوانست در مسابقه شرکت کند.

در پایان مانش اول رقابتهای اسکی آلپاین قهرمانی جهان و در مسابقات مارپیچ کوچک بانوان ، فروغ عباسی با ثبت زمان یک دقیقه و ٧ ثانیه و ٢۶ صدم ثانیه در جایگاه ۵٩ قرار گرفته بود و مرجان کلهر با ثبت زمان یک دقیقه و ۱٨ ثانیه و ۱٢ صدم ثانیه در جایگاه ۶۰ ایستاده بود.

این آخرین مسابقات بانوان ملی پوش ایران در رقابتهای قهرمانی جهان بود.


انتهای پیام

  • 18:34
  • 1399/12/02
  • 5578