به صورت حضوری و وبیناری؛

جلسه کمیته پیشکسوتان فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی برگزار شد

جلسه کمیته پیشکسوتان فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی روز سه شنبه ۲۲ آذر به صورت حضوری و وبیناری برگزار شد.

به گزارشی روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ،سه شنبه ۲۲ آذر روز  پرکار فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی با برگزاری جلسه کمیته پیشکسوتان در محل فدراسیون به پایان رسید.

این جلسه به صورت حضوری و وبیناری برگزار  و مقرر شد تا حداکثر ظرف هفته آینده رئیس کمیته پیشکسوتان از طریق فدراسیون معرفی  و پس از آن نایب رئیس، دبیر و اعضای این کمیته مشخص و معرفی شوند.

 برنامه های متعددی برای سال آینده از جمله برگزاری مسابقات پیشکسوتان آقایان و بانوان در رشته های اسکی آلپاین ،اسنوبرد و صحرانوردی و همچنین تجلیل از پیشکسوتان در دستورکار قرار دارد.

دکتر نظریان رئیس فدراسیون،بهرام ساوه شمشکی دبیر کل فدراسیون، مرتضی ساوه شمشکی و فاطمه کیادربندسری نواب رییس  آقایان و بانوان ،عیسی ساوه شمشکی مشاور وزیر ورزش در ورزش های زمستانی ، محمد کلهر پیشکسوت اسکی، محمد رضا برخورداری ،مهندس اژدری و موسی ساوه شمشکی از جمله افراد حاضر در این جلسه بودند.

  • 01:19
  • 1401/09/23
  • 3091