اطلاعیه فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی به علاقه مندان این رشته

کسب اطلاع از شرایط فعالیت و هواشناسی پیست های اسکی و سایر موارد از طریق سایت مدیریت پیست های اسکی میسر است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و‌ ورزش های زمستانی، این فدراسیون در اطلاعیه ای از علاقه مندان ورزشی های زمستانی و این رشته خواست تا اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص فعالیت یا عدم فعالیت ،وضعیت هواشناسی و شرایط آب و هوایی پیست های اسکی و سایر موارد مربوط به آن را از طریق سایت مدیریت پیست های اسکی به دست آورند.

بدیهی است که تنها راه کسب اطلاعات و موارد مربوط به پیست های اسکی منحصراً توسط سایت اطلاع رسانی همان پیست از ابتدا تا انتهای فصل اسکی میسر خواهد بود.

  • 17:04
  • 1401/10/03
  • 2201