حضور نایب رئیس بانوان و مربی تیم ملی اسکی صحرانوردی در همایش زنان در ورزش کمیسیون زنان کمیته ملی المپیک

نایب رئیس بانوان فدراسیون اسکی در کمیته ملی المپیک حاضر شد.

همایش زنان در ورزش کمیسیون زنان کمیته ملی المپیک با حضور نواب رییس، کارشناسان و مربیان ورزش بانوان در فدراسیون های ورزشی و در ۵ محور اصلی چشم انداز ورزش زنان، حفاظت از ورزشکاران ، نقش ورزش زنان در ارتقاء ورزش کشور، توسعه ورزشهای تیمی و توسعه ورزشهای پایه در محل سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

فاطمه کیادربندسری نایب رییس بانوان و گلناز ساوجی مربی تیم ملی اسکی صحرانوردی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی نیز در این جلسه حضور داشتند.

همچنین سید مناف هاشمی دبیر کل کمیته ملی المپیک، مریم کاظمی پور معاونت ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، مهین فرهادی زاد نایب رییس کمیته ملی المپیک و رییس کمیسیون زنان و ورزش، محمدرضا داورزنی، رییس فدراسیون والیبال و عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک و حسین بابویی رییس فدراسیون ورزش دانش آموزی در این نشست حضور داشتند.

  • 17:34
  • 1401/10/04
  • 1994