صادق کلهر سرپرست انجمن پارااسکی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی شد

با پیشنهاد عیسی ساوه شمشکی نماینده کمیته پارالمپیک در فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی و رئیس سابق انجمن پارااسکی فدراسیون جانبازان و معلولان ، “صادق کلهر” به عنوان سرپرست انجمن پارااسکی در فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ،صادق کلهر با پیشنهاد عیسی ساوه شمشکی رئیس سابق انجمن پارااسکی فدراسیون معلولان و جانبازان و نماینده کمیته ملی پارالمپیک در فدراسیون و طی حکمی از سوی ریاست فدراسیون به عنوان سرپرست انجمن پارااسکی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی منصوب شد.

همچنین احمد کاویان نیز بعنوان سرپرست دبیری این انجمن انتخاب شد.

گفتنی است برنامه ها و اهداف انجمن پارااسکی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی و چشم انداز این کمیته(انجمن) پرکار در فصل اسکی پیش رو نیز تشریح شد.

  • 15:18
  • 1401/10/17
  • 1695