نتایج آزمون های ورودی مربیگری درجه ۳ آلپاین و اسنوبرد (آقایان و بانوان) اعلام شد

کمیته آموزش فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی در اطلاعیه ای نتایج آزمون های ورودی مربیگری درجه ۳ آلپاین و اسنوبرد (آقایان و بانوان) را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی، کمیته آموزش این فدراسیون ضمن تشکر از مدیران، مسئولان و کارمندان پرتلاش پیست‌های اسکی بین المللی توچال و دربندسر و قدردانی از ممتحنین آزمون‌های ورودی که در این مهم این کمیته را یاری کردند، نتایج آزمون‌های ورودی مربیگری درجه ۳ آلپاین آقایان و بانوان را به شرح ذیل اعلام کرد:

آلپاین بانوان درجه ۳:
گروه یک شماره های حرکت: 

1-2- 4 - 5 - 10 - 14 - 18 - 21 - 22 - 27 - 29 - 33 - 36 - 30 - 24 - 25 -37 -117 - 40 - 7 - 38 - 42 - 43 - 45 - 115 - 15 - 20 - 26 - 39.
گروه دوم شماره‌های حرکت:
۴۴ - ۴۶ - ۴۸ - ۴۹ - ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - ۵۴ - ۵۶ - ۵۹ -۶۳ - ۶۴ - ۶۷ - ۶۸ - ۶۹ - ۱۱۶ - ۱۱۹ - ۱۲۱ - ۱۲۲.

آلپاین آقایان درجه ۳:
گروه یک شماره‌های حرکت:
۲۴ - ۵ - ۹ - ۳۳ - ۵۵ - ۶۶ - ۶۹ - ۷۳ - ۷۵ - ۸۵ - ۸۱ - ۸۰ - ۸۶ - ۱۰۰ - ۱۰ - ۴ - ۱۱۶ - ۱۲۹ - ۱۳۱ - ۱۱۱ - ۳ - ۶۷ - ۱۳۸
شماره سبز:
۱۳ - ۱۴ - ۱۵
گروه دوم شماره‌های حرکت:
۱۵ - ۲۱ - ۳۷ - ۳۸ - ۴۹ - ۵۴ - ۵۶ - ۵۹ - ۶۸ - ۷۹ - ۸۳ - ۸۸ - ۹۰ - ۱۰۲ - ۱۲۸ - ۱۳۳ - ۱۳۴ - ۱۳۶ - ۱۴۰ - ۱۴ - ۴۷ - ۱۰۵ - ۱۱۳ - ۱۱۰ - ۱۱۸ - ۱۲۱ - ۱۲۲.

شماره‌های سبز:
۱۷ - ۱۸.

اسنوبورد درجه ۳ آقایان:
۷۶ - ۷۷ - ۷۹ - ۸۶ - ۳ - ۱۳ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۱ - ۲۶ - ۲۷ - ۲۸ - ۳۱ - ۴۵ - ۵۰ - ۵۱ - ۹۵ - ۹۶ - ۹۹.
شماره حرکت سبز:
۶ - ۹ - ۸ - ۱۰ - ۱۲
اسنوبرد درجه ۳ بانوان:
۱۳۱ - ۱۳۲ - ۱۳۴ - ۱۱۴ - ۱۱۵ - ۱۱۹ - ۱۲۲ - ۱۲۴ - ۱۲۷ - ۱۲۶ - ۱۳۷ - ۱۳۹ - ۱۴۲ - ۱۴۳ - ۱۴۶.

بر این اساس نفرات فوق می‌بایست حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ مبلغ ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه دوره را به شماره حساب فدراسیون اسکی و‌ورزش‌های زمستانی واریز کرده و فیش واریزی را در اولین روز دوره به مسئول دوره تحویل دهند.

شماره حساب فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی:
۰۱۰۶۵۰۹۸۴۷۰۰۸
نزد بانک ملی ایران

لازم به ذکر است شرکت کنندگان حتما می‌بایست کارت شناسایی عکس دار با اولویت کارت ملی همراه داشته باشند در غیر اینصورت اجازه حضور در دوره را نخواهند داشت.

  • 13:53
  • 1402/01/16
  • 1865