برگزاری جلسه کمیته انضباطی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی

جلسه کمیته انضباطی فدراسیون اسکی با حضور رئيس فدراسیون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، جلسه کمیته انضباطی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی  دوشنبه ۲۱ فروردین با حضور رئیس فدراسیون ، نواب رئیس آقایان وبانوان، دبیر فدراسیون ، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون و اعضایشان، نماینده اداره کل امور مشترک فدراسیون های وزارت ورزش وجوانان و رئیس کمیته آموزش فدراسیون اسکی برگزار شد.

در این جلسه در خصوص لزوم رعایت قوانین انضباطی و چارچوب مورد نیاز برای رعایت آن به جهت احترام عمومی به دیگران تاکید شد.

  • 21:45
  • 1402/01/24
  • 1391